• Disclaimer

Terios

Disclaimer (voorwaarden Daihatsu-site)

Door de Daihatsu-website te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de Daihatsu-site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die van toepassing zijn.
Copyright © 2014 Daihatsu Service Benelux (hierna te noemen: "Daihatsu")

Inhoud

De Daihatsu-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van Daihatsu. De Daihatsu-producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in Nederland te koop en de promotiecampagnes op deze site zijn alleen in Nederland van toepassing. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een officiële Daihatsu Service-dealer kunt vinden. De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. Daihatsu behoudt zich echter het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaand bericht producten, uitvoeringen, specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

Prijzen van Daihatsu-producten en diensten

De prijzen op deze Daihatsu-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een officiële Daihatsu Service-dealer. De aankoop van een Daihatsu-product en dienst vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele overeenkomst.

Gebruik van cookies

Daihatsu gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de Daihatsu-site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de Daihatsu-site evalueren en verbeteren, zodat die beter aansluit bij uw wensen. Daihatsu gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat hij geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer cookies worden verzonden.

Persoonlijke gegevens/berichten van gebruikers

Alle persoonlijke gegevens die u via de Daihatsu-site aan Daihatsu toevertrouwt, worden uitsluitend door de onderneming gebruikt om de dienstverlening te optimaliseren. Daihatsu stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Daihatsu kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u nieuws of informatie toe te sturen die voor u van toepassing kan zijn. Daihatsu zal uw gegevens nimmer uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.
Ondanks het feit dat Daihatsu geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de Daihatsu-site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt Daihatsu zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto's en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. U mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Daihatsu.

Handelsmerken en logo's

Alle handelsmerken, logo's en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van Daihatsu Motor Corporation Japan, Daihatsu Service Benelux. of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Daihatsu Motor Corporation, Daihatsu Service Benelux of de desbetreffende derde, al naargelang het geval.

Hyperlinks

De Daihatsu-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Daihatsu geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Daihatsu alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Daihatsu wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en de volledige inhoud ervan worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid

Daihatsu wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de Daihatsu-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Daihatsu-site of het daihatsu.nl-domein.

Aanpassing van het beleid

Daihatsu behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over Daihatsu (0162) 585 217
Importeur: Daihatsu Service Benelux, onderdeel van Louwman Parts & Services, KvK: 54085470